اقامت جناب آقای محمد جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه ایران؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 94/6/5

اقامت جناب آقای زیگمار گابریل؛ معاون صدر اعظم آلمان؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 94/4/29

اقامت رئیس مجلس فیلیپین؛ جناب آقای فلیسیانو بلمونته در مهمانسرای عباسی مورخ 94/2/7

 

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir