همایش شرکت پرشیا ارس خاورمیانه مورخ 95/11/7 در تالار زرین مهمانسرای عباسی

 

گردهمایی انجمن صنفی نمایندگان گروه خودروسازی سایپا استان اصفهان مورخ 95/11/8 در تالار آئینه مهمانسرا

 

 

برگزاری مجمع عمومی فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران مورخ 95/11/6 در تالار آئینه مهمانسرای عباسی

 

برگزاری همایش شرکت زیست آزمون پارس مورخ 95/11/5 در تالار زرین مهمانسرای عباسی

 

 

 

همایش بیمه ایران روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 در تالار عباسی مهمانسرا برگزار شد.

 

اقامت جناب آقای صفت سوفتیچ؛ رئیس مجلس نمایندگان بوسنی و هرزگوین، در مهمانسرای عباسی مورخ 95/9/29

اقامت جناب آقای لاسلو کوور؛ رئیس مجلس ملی مجارستان؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 95/8/19

اقامت جناب آقای کلود بارتلون؛ رئیس مجلس ملی فرانسه؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 95/6/18

اقامت جناب آقای عزت بیگویچ؛ رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 95/8/5

اقامت سرکار خانم کریستین دفراین؛ رئیس مجلس سنای بلژیک؛ در مهمانسرای عباسی مورخ 95/2/9

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir