همایش تشکل فراگیر تولیدو تجارت صنعتگران و بازرگانان استان اصفهان درتالار فیروزه به مدت 6 روز از تاریخ 4 لغایت 9 اسفندماه 1397

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir