برگزاری ششمین کنگره منطقه‌ای و اولین کنگره و نمایشگاه دندانپزشکی نقش جهان با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و دندانپزشکان از سراسر ایران در تالارهای عباسی،فیروزه، مرمر، آئینه، سیمین و سیمای مهمانسرای عباسی از اول تا سوم شهریورماه 96

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir