بازدید و اقامت جناب آقای ابوالفضل قارایوف؛ وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان در مهمانسرای عباسی در تاریخ 96/4/14.

آقای قارایوف در یادبودی که برای هتل نگاشتند از مدیریت و پرسنل مهمانسرا بابت خلق خاطره ای به یادماندنی سپاسگزاری نمودند.

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه ، مهمانسرای عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir