به نظر من ایران یک کشور شگفت آور است. مردم خیلی مهربان هستند. وقتی دوستانمان اینجا از سفرمان پرسیدند اولین چیزی که به ذهنمان خطور می کند باغ هتل عباسی است؛ جزیره آرامش و زیبایی. 

جستجو

منو ها

 

با دیگران به اشتراک بگذاریدcaptcha

اصفهان ،خیابان آمادگاه - مهمانسرای بین المللی عباسی

تلفن : 19-32226010-031      نمابرمهمانسرا : 32226008-031

نمابر روابط عمومی : 32211268-031   صندوق پستی 191/81465

info@abbasihotel.ir      www.abbasihotel.ir